Trafikalt grunnkurs

Du som elev skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. Vegtrafikkloven paragraf 3.

Generelt om trafikalt grunnkurs

Alle under 25 år som skal ta førerkort må gjennomføre trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring kan finne sted. Du må ha fyllt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes. Kurset er på 17 undervisningstimer inkl. mørkekjøring. Mørkekjøring er bare obligatorisk i perioden 1.november til og med 15.mars. Gjennomfører du trafikalt grunnkurs utenom denne perioden, må du avlegge mørkekjøring innen 31. januar påfølgende år.

Statens vegvesen skriver ut kursbevis som må medbringes under all øvingskjøring sammen med legitimasjon

Meld deg på Trafikalt grunnkurs på Brynseng.

NB: Alle som har fylt 25 år er fritatt fra trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre grunnkursets mørkekjøring og førstehjelpsdel.

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45