Veiledningstimer

Generelt om trinn 2

Du skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal du vurdere din egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved den.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

§ 11-3. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal:
 1. Ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
 2. Ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 3. Ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, rus og bilkjøring, krav til fører, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell.
 4. Ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
 5. Kunne gjøre seg klar for kjøring
 6. Kunne sette i gang, og stanse i variert terreng
 7. Kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng
 8. Kunne rygge, vende og parkere
 9. Kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 10. Kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

 
Generelt om trinn 3


Du skal etter å ha gjennomført trinn 3, kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal du kunne vurdere din egen kompetanse til å kjøre bil.


Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

§ 11-4. Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal:
 1. Gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv
 2. Gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 3. Gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring
 4. Ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 5. Ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø
 6. Ha presis kjøreteknikk på høyhastighetsveg
 7. Kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, bli forbikjørt og kjøre forbi.

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45