Sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Du skal gjennom opplevelser og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Du skal lære å sikre personer og gods i bil og forstå hvordan bilens bremser- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

 
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

§ 11-6. Sikkerhetskurs på bane - klasse B

Kurset er på 4 undervisningstimer og gjennomføres i sin helhet på banen. 1 time brukes til mål, forventninger, oppsummering og refleksjoner med medelever og lærere i klasserom. 1 time brukes til sikring av personer og last. Hver elev skal ha 2 timer praktisk øving på bane.

Ved kjøring på bane kan det være inntil to elever i hver bil. Det kan være inntil fire biler samtidig ved hver øvingsstasjon. Det skal være en trafikklærer til hver bil. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45