Sikkerhetskurs for veg (landvei)

Du skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Du skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.


Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

§ 11-8. Sikkerhetskurs på veg - klasse B

Kurset er på 13 undervisningstimer.

Kurset begynner med 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko.

Hver elev skal deretter ha 5 timer praktisk øving i landevegskjøring og forbikjøring.

Tredje del er 4 timer undervisning i kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav hver elev i tillegg til planlegging og oppsummering, skal ha minst 3 timer praktisk øving.

Kurset avsluttes med 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom.

Praktisk øving kan gjennomføres med inntil 2 elever. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Hver del av kurset skal gjennomføres samlet. 
 

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45