Mørkekjøring

Mørkekjøring inngår i grunnkurset i perioden 1. november til 15. mars.

Dersom du tar grunnkurs utenom disse tider må du gjennomføre mørkekjøring får praktisk førerprøve hvis den avlegges mellom 1. november og 15. mars. Avlegger du førerprøve i perioden 16. mars - 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøring senest 31. januar påfølgende år.

Kursmål

Du skal gjennom demonstrasjoner ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:
  • Oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.
  • Bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.
 
Meld deg på mørkekjøringskurs her.

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45