Sikkerhetsbelte

BRUK BILBELTE

Rundt 100 drepte i trafikken årlig bruker ikke bilbelte, ifølge Tore Vaaje, trafikkforsker i Gjensidige NOR. Hadde de gjort det, ville 50 av disse livene vært spart. Med både kollisjonsputer og bilbelte ville 60 av 100 overlevd.

OM RISIKO
 • Et menneskeliv går gjennomsnittlig tapt hver uke på grunn av manglende bilbeltebruk
 • 1 av 2 som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte
 • Bruk av bilbelte reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent av de om lag 1350 hardest skadde årlig
 • Bruk av bilbelter reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent
 • En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i forsetet
 • En person på 75 kilo uten bilbelte og som frontkolliderer i 50 km/t, vil treffe rattet/frontruta eller personen i forsetet med en kraft som tilsvarer flere tonn
 • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter
 • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter
 • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 mete

OM BILBELTEBRUK
 • Halvparten av trafikkofrene som ble drept i bil brukte ikke bilbelte
 • 1300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975
 • Om lag 20 prosent av bilførere bruker ikke bilbelter på korte turer i byer og tettsteder
 • Om lag 30 prosent av de voksne er ikke sikret i baksetet
 • Bare en av fire passasjerer i baksetet i drosjer bruker bilbelte
 • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor
 • 3 av 10 bruker ikke bestandig bilbelte – sier de selv
 • 4 av 10 under 25 år slurver med bilbeltebruk
 • Bare 40 prosent av bilførere under 25 år ber sine passasjerer ta på bilbelte
 • Det er passasjeren, ikke sjåføren, som bøtelegges ved kontroll når passasjeren er over 15 år
 • Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 750 kroner
 • Om lag 60 000 personer blir bøtelagt for manglende bilbeltebruk årlig

OM BILBELTER
 
 • Fra 1988 ble det påbudt å bruke bilbelte der dette er montert, uansett hvilket sete som benyttes
 • Bruk av bilbelter er også påbudt i tunge kjøretøy, inkludert busser og minibusser, når belter er montert
 • Bilbelte er det viktigste sikringsutstyret i bil mener trafikksikkerhetsforskere (eks.: TØI, Volvo)
 • Bruk av bilbelte reduserer personskader og kan gjøre skadene mindre alvorlige
 • Kollisjonspute alene gir mindre sikring enn bilbelter
 • Bakovervendt bilbarnestol foran kollisjonspute er livsfarlig
 • Forovervendt bilbarnestol foran kollisjonspute medfører risiko for skader
 • Barn under 140 cm (ca. 12 år) skal ikke sitte på plass med kollisjonspute
 • For småbarn opp til 3-4 år gir det best sikkerhet å sitte i et barnesete som er montert bakovervendt
 • For spedbarn gir en bakovervendt babystol bedre sikkerhet enn sikring med vognbag og sikkerhetsnett
 • Bilbeltet blir ofte skadet under kraftige sammenstøt og må da byttes ut med nytt

 

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45