Førerprøve

Før du kan gå opp til praktisk prøve må all obligatorisk opplæring være fullført.
Du kan også kjøre opp med bil med automatgir. Du får da begrenset førerkort med gyldighet bare for biler med automatgir og trenger ny praktisk prøve for å få ordinært førerkort .
 

Generelt om praktisk prøve

 • Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven
 • Prøven har flere deler eller oppgaver (for eksempel sikkerhetskontr.av kjøretøyet)

Sikkerhetskontroll

 1. Hvor mye last kan bilen ha
 2. Hvor tung tilhenger kan bilen trekke
 3. Hva forstår du med min.load index mht dekk og felg
 4. Kan du kontrollere om bremsekraftforsterker virker osv.

Praktisk kjøring

Du må både kjøre og løse alle oppgaver selvstendig med en:

 1. Rask og presis observasjonsteknikk
 2. Tolke alle synlige og påregnelige farer
 3. Velge en plassering som er trygg og effektiv
 4. Velge en hastighet som gjør at du selv har tilstrekkelig tid til å oppfatte og handle med   rolige og veloverveide handlinger
 5. Ha en trygg, effektiv og miljøriktig kjørestil (test din kjørestil her)
Sensor vurderer om du har nådd målene for opplæringen godt nok
 1. Du skal ha kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er
 2. Trafikksikker
 3. Gir god avvikling
 4. Fører til god samhandling
 5. Tar hensyn til helse, miljø og andres behov

Ring oss idag på tlf:

22 65 54 45