Priser

Vilkår

Kjøretime

Timebestilling skjer direkte med den enkelte lærer.

Avbestilling av time må skje senest kl 1200 siste virkedag før timen skal være eller dersom dokumentert sykdom forhindrer fremmøte, snarest mulig. Ved for sent meldt fravær, må du betale for timen. Dersom læreren må avbryte undervisningen med deg pga sykdom, kurs, militærtjeneste eller lignende, skal skolen informere deg om dette så tidlig som mulig.

Timer som lærer ikke kan møte til, skal så vidt mulig, avlyses senest kl 1200 siste virkedag før timen.

Forhåndsbetalte kurs o.l. kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom, skal du primært tilbys tilsvarende undervisning senere, evt. forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn kl. 12:00 - tre - virkedager før kursstart, belastes kurset i sin helhet.


Trafikalt Grunnkurs og obligatoriske kjørekurs (Sikkerhetskurs på bane, Sikkerhetskurs på veg, Trafikant i mørket og Førstehjelp)

Avbestilling må skje senest kl 1200 - tre- virkedager før kursstart, ellers belastes kurset i sin helhet. 


Undervisningstiden

Timene skal normalt være 45 minutter. Må timen avbrytes, eller om den begynner for sent kompenseres den tapte tiden samme dag, eller eventuelt ved neste kjøretime.


Frammøte 

Ved Trafikalt grunnkurs og andre obligatoriske kurs må du delta i alle timene for å få det godkjent.


Taushetsplikt

De ansatte ved trafikkskolene har taushetsplikt.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her