FAQ

Sikkerhetskontroll av bil

Sikkerhetskontroll av bilen er vikig. Du må vite svarene hvis du får på spørsmål om dette.

Velg et av dokumentene under for å se kontrollpunkter og hva du bør gjøre/svare på hver av punktene.